زمینه های تخصصی پژوهشی مرکز

زمینه های تخصصی پژوهشی مرکز:

  • تهییه عصاره های مختلف متناسب با نوع گیاه و تعیین مواد موثره ی آن با تمرکز بر گیاهان بومی ایران
  • تهییه فرمولاسیون های داروئی از عصاره ها و مواد گیاهی با مشارکت سایر مراکز تحقیقاتی و شرکتها (دراز مدت)
  • بررسی آثار فارماکولوژیک گیاهان دارویی بر سیستم عصبی در بیماری های رایج اعصاب نظیر : افسردگی، اضطراب، درد مزمن و حاد ، اعتیاد، وابستگی، فراموشی، پارکینسون و انواع اختلالات حرکتی
  • بررسی آثار فارماکولوژیک گیاهان دارویی بر سیستم قلبی
  • بررسی آثار گیاهان دارویی بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون نظیر فاکتورهای موثر بر قدرت بدنی، اضطراب و افسردگی و سایر موارد مرتبط با اعصاب و قلب
  • بررسی تداخلات مهم گیاهان دارویی موثر بر اعصاب با سایر داروهای پر مصرف
  • مطالعات فارماکولوژی و سم شناسی و بافت شناسی فرآورده های گیاهی موثر در CNS و قلب
  • مطالعات فارماکولوژیک بالینی با همکاری بخش های بیمارستانی در گروه های مرتبط