معرفی مرکز

معرفی مرکز:
مرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهان دارویی به منظور ایحاد بستری مناسب برای فعالیت محققین در عرصه مطالعات فارماکولوژیکی گیاهان دارویی ، با نگاه کاربردی و خلاقانه ایجاد گردیده است.
با عنایت به اهمیت گسترش پژوهش های علمی در ارتباط با خصوصیات فارماکولوژیک گیاهان دارویی و به منظور همسویی با اهداف کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی کشور و نیز کمک به ارتقا موقعیت دانشگاه، این مرکز می کوشد تا با گسترش فعالیت های تحقیقاتی کاربردی مرتبط با خصوصیات فارماکولوژیک گیاهان دارویی بتواند در آینده مرجعی جهت اعلام تایید یا رد خواص گیاهان دارویی در طب سنتی رایج بوده و در نهایت معرف خواص محصولات گیاهی به روش های علمی و تخصصی باشد.
این مرکز با دارا بودن اتاق حیوانات و تجهیزات آزمایشگاهی  مناسب و پیشرفته جهت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه ی فارماکولوژی گیاهان دارویی و همچنین با بهره گیری از اساتید و متخصصین دانشگاه ، زمینه ی مناسبی را برای تحقیقات دانشجویان و محققین فراهم اورده است.