برنامه استراتژیک

 مرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهان دارویی
Herbal Pharmacology
Research Center

 


با عنایت به اهمیت گسترش پژوهش های علمی در ارتباط با خصوصیات فارماکولوژیک گیاهان دارویی و به منظور همسویی با اهداف کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی کشور و نیز کمک به ارتقا موقعیت دانشگاه، این مرکز اقدام به تدوین برنامه استراتژیک نموده است.  
الف- چشم انداز
این مرکز می کوشد تا با گسترش فعالیتهای تحقیقاتی کاربردی مرتبط با خصوصیات فارماکولوژیک گیاهان دارویی بتواند در آینده مرجعی جهت اعلام تایید یا رد خواص گیاهان دارویی در طب سنتی رایج بوده و درنهایت معرف خواص محصولات گیاهی به روشهای علمی و تخصصی باشد.
ب- ماموریت
گسترش پژوهش های علمی و شناخت دقیقتر خصوصیات گیاهان دارویی از نظر فارماکولوژی و ارائه روشهای بهینه کاربردهای بالینی آنها.

ج-نقاط قوت
•    حمایت مسولان، معاونین و مدیران محترم دانشگاه در حوزه پژوهش
•    همکاری اعضای هیات علمی آموزشی علاقمند فعال در شورای پژوهشی مرکز
•    دسترسی به انواع گیاهان دارویی با ارزش بومی ایران
•    توانمندی همکاران در انجام آزمایشات مرتبط گیاهی و آزمونهای حیوانی فارماکولوژیکی
•    وجود اتاق حیوانات و پرورش حیوان
•    انجام پایان نامه های دانشجویان پزشکی عمومی در زمینه فارماکولوژی گیاهان دارویی

د- نقاط ضعف
•    کمبود نیروی انسانی کارشناس و خدماتی
•    زمان بر بودن استفاده از تسهیلات
•    وجود تحقیقات موازی و عدم اطلاع رسانی کافی از سوی سایر مراکز

ه-اهداف کلی
•    استفاده از گیاهان دارویی به منظور کاستن از محدودیت های موجود در دارو درمانی
•    کمک به اثبات اثار فارماکولوژیکی داروهای گیاهی در حیوانات آزمایشگاهی و بیماران
•    تایید یا رد کاربردهای آنها به روش تخصصی و تعیین دوزهای بهینه آنها
•    انجام پژوهش های بنیادی – کاربردی در جهت تولید علم و کمک به تامین نیازهای دارویی
•    برقراری ارتباط هر چه بیشتر بین تحقیقات پایه و بالینی در زمینه دارو درمانی بیماران
•    تلاش در ایجاد هماهنگی در تحقیقات فارماکولوژیکی گیاهان دارویی در سطح کشور
•    همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان ها

و- راهبردها و راهکارها
•    تقویت ساختارمرکز زیر نظر معاونت پژوهشی
•    توسعه فضای فیزیکی و تجهیزاتی
•    جذب نیروهای تخصصی همکار
•    تهیه، تنظیم و اجرای طرحهای پژوهشی مرتبط با مرکز
•    جذب منابع مالی از شرکتها
•    برگزاری کارگاهها و همایش و سمینار های مرتبط و به روز
•    توانمندسازی اعضای همکار مرکز
•    شناسایی مستمر نیازهای تحقیقاتی کشور


زمینه های تخصصی پژوهشی مرکز عبارتند از:
-          تهیه عصاره های مختلف متناسب با نوع گیاه و تعیین مواد موثره ی آن با تمرکز بر گیاهان بومی ایران
-          تهیه فرمولاسیون های داروئی از عصاره ها و مواد گیاهی با مشارکت سایر مراکز تحقیقاتی و شرکتها (دراز مدت)
-          *بررسی آثار فارماکولوژیک گیاهان دارویی بر سیستم عصبی در بیماریهای رایج اعصاب نظیر: افسردگی، اضطراب، درد مزمن و حاد، اعتیاد، وابستگی، فراموشی، پارکینسون و انواع اختلالات حرکتی
-*بررسی آثار فارماکولوژیک گیاهان دارویی بر سیستم سیستم قلبی
-  بررسی آثار گیاهان دارویی بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون نظیر فاکتورهای موثر بر قدرت بدنی، اضطراب و افسردگی و سایر موراد مرتبط با اعصاب و قلب
-    بررسی تداخلات مهم گیاهان دارویی موثر بر اعصاب با سایر داروهای پرمصرف
-  مطالعات فارماکولوژی و سم شناسی و باقت شناسی فرآورده های گیاهی موثر در CNS و قلب
-  مطالعات فارماکولوژیک بالینی با همکاری بخش های بیمارستانی در گروههای مرتبط (دراز مدت)


تجهیزات لازم بخش تحقیقات پایه

 کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی  (HPLC)
 
 اسپکتروفوتومتر  (Spectrophotometer)
 
 پلیت ریدر (Microplate Reader)
 
 میکروسکوپ فلورسنت معکوس (Invert Fluorescence Microscope)
 
 اولتراسونیک  (Ultrasonik)
 
 اولتراسانتریفیوژ  (Ultracentrifuge)
 
 انکوباتور شیکردار  (Shaker Incubator Water Bath)
 
 پاورلب  (Powerlab)
 
 انکوباتور کشت سلول  (Cell culture Incubator)
 

 
تجهیزات لازم بخش تهیه و توزیع فرآورده
 
 خشک کن گیاهان  (Plant Dryer)
 
 ست عصاره گیری سوکسله  (Soxhalet Apparatus)
 
 حذف کننده حلال  (Rotary Vacuum Evaporator)
 
 فریز درایر و تغلیظ کننده  (Concentrator & Freeze dryer)